4.1.2019
Stále je možnost přihlásit se do našich kurzů, které se konají v městs
30.11.2017
Baby Club Kosatka má novou adresu ;-)
Kontakt
Baby club Kosatka
Jana Zvolenská

E-mail:
zvolenska.jana@seznam.cz
babyclub.kosatka@seznam.cz

Telefon:
724 251 910
702 079 545

Facebook

ZÁKLADNÍ INFO

”S pohybem kojenců ve vodě je vhodné začít co nejdříve. Dosažení věku tří měsíců se z mnoha hledisek jeví jako zcela optimální.”


S pohybem kojenců ve vodě je vhodné začít co nejdříve. Dosažení věku tří měsíců se z mnoha hledisek jeví jako zcela optimální. V naší plavecké škole směřujeme výuku kojenců a batolat k nácviku sebezáchovných dovedností a záchranných prvků jako jsou:

  • potopení obličeje (očí,uší)
  • potopení s orientací pod hladinou - zraková kontrola (otevření očí pod hladinou)
  • dosažení hladiny po kontrolovaném zanoření, pádu
  • zaujmutí polohy vznášení (sebezáchovná poloha), přetočení do vznášecí polohy po zanoření, pádu
  • vytrvalé vznášení, výdrž v sebezáchovné poloze.
  • dosažení bezpečné zóny (např. ručkování po okraji bazénu.
obrazek148pomocny Neopomenutelný je rovněž zdravotní význam plavání, kdy výchova dětí k aktivnímu pohybu vytváří předpoklad pro zdravý vývoj organismu.

Plaváním cvičením a otužováním získává dítě nejen z hlediska zdravotního, ale i výchovného a to tím, že se naučí vyrovnávat s nepříznivými podmínkami a následně je překonávat. Rozvíjí se u něj vůle, vytrvalost a upevňuje kázeň.

Plavání je všeobecně považováno za pohybovou gramotnost člověka. Zásadní význam má tato schopnost při možném ohrožení ve volné přírodě.

Toto bohužel platí i pro nejmenší děti. I u nás neustále přibývá domácích bazénů, zahradních rybníčků a různých aquaparků, kde našim ratolestem hrozí reálné nebezpečí utonutí. Proto nelze považovat nácvik plaveckých dovedností v kojeneckém věku za pouhý módní výstřelek.

Uvědomte si, že plavecká dovednost může zachránit život. V kojeneckém a batolecím věku získávají děti při nácviku plaveckých schopností kladný vztah k vodě, důvěřují si, trénují odvahu, vytrvalost a stávají se ve vodním prostředí jistějšími. Vzhledem k tomu, že se jedná o plavání s rodiči, tak tato skutečnost s sebou přináší i mnoho pozitivních emočních zážitků, a má bezesporu relaxační, kondiční a v neposlední řadě i sociální charakter.

edited by n.e.s.p.i.
© Copyright 2009 Baby club Kosatka
TOPlist